Projekty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti – pořízení mobilních digitálních technologií určená pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022. 

 

              

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo od 9/2021 Národní plán doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Od 1/2022 projekt pokračuje v rámci Národního plánu obnovy finanční podporou z fondu Evropské unie – Next Generation EU.

 

 

Akreditovaný kurz č.j. MSMT-39750/2020-5-1061

Základy prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených část II - praktický výcvik

POSPZP - praktický kurz

 

 

Od 1.3.2019 – 28.2.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Posílení kompetencí žáků a pedagogů ZŠ ZP II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012152, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, i aktivit rozvíjejících ICT. Celková výše podpory činí 967.364,- Kč.

 

 

 

Celoměstský program na podporu rozvoje vzdělávání na území HMP pro rok 2019

Předbraillská příprava a výuka čtení a psaní Braillova písma - akreditovaný kurz

 

 

Interaktivná výuka prostřednictvím tabletů a interaktivních tabulí pro slabozraké žáky v ZŠ pro ZP

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

 

Hodina pohybu navíc v naší škole

Hodina pohybu navíc

 

             

 

 

Od 1.2.2017 – 31.1.2019 je naše škola realizátorem projektu „Posílení kompetencí žáků a pedagogů ZŠ ZP z projektu MAP OP VVV „ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003535, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. Celková výše podpory činí 456.628,- Kč.

 

V tomto školním roce se naše škola stala partnerskou školou Nakladatelství Fraus, s.r.o.

Co je Partnerská škola Nakladatelství Fraus?

Projekt Partnerská škola Nakladatelství Fraus je zaměřen na základní školy a víceletá gymnázia, které ve větší míře využívají naše učebnice. Hlavním přínosem partnerství pro školy je kromě řady výhod možnost získat moderní technologie do výuky za zvýhodněných podmínek. Významným cílem tohoto projektu je získávání zpětných a aktuálních informací ze škol, které jsou důležitým podkladem pro hodnocení a tvorbu našich produktů. Jedinou podmínkou pro přiznání statutu Partnerská škola je používání učebnic Nakladatelství Fraus alespoň v polovině předmětů.

Jaké výhody přináší statut Partnerské školy rodičům?

Ukazuje rodičům zájem a iniciativu školy rozvíjet nové výukové metody, a tím také poskytovat lepší vzdělání svým žákům. Škola zapojená do projektu se zajímá o moderní trendy ve vyučování, které oživuje doplňkovou vzdělávací literaturou a používáním interaktivních pomůcek.

Výhody vstupu školy do programu Partnerská škola:

  • množství slev
  • zasílání vzorků nových učebnic zdarma
  • odborné konzultace s pracovníky nakladatelství přímo ve škole
  • soutěže o hodnotné ceny
  • granty pro školy
  • na vyžádání možnost zasílání FRAUS Bulletinu, bezplatného zapůjčení učebnic

 

Celoměstské programy:

 

Celoměstský program na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2016. ČTENÍ A PSANÍ BRAILLOVA BODOVÉHO PÍSMA

Celoměstský program na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2016. INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM.

 

 

 

 

 

 

Aktuality
Projekt OP JAK
 
 
SMART vzorová škola
 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání