Péče o děti s poruchou binokulárního vidění, šilháním a tupozrakostí jednoho oka

V posledních letech se ambulantní péče SPC rozšířila o podporu dětí a žáků s poruchami binokulárního vidění (tupozrakost a šilhavost). Tyto poruchy se poměrně často vyskytují v předškolním období a jejich záchyt je běžný i na prvním stupni ZŠ. Zatímco některé oční vady stačí korigovat nasazením brýlové korekce, poruchy binokulárního vidění vyžadují systémovou práci nejen očního lékaře, ale též ortoptistky a speciálního pedagoga.

 

 

Naše ambulantní péče je poskytována na detašovaném pracovišti SPC pro žáky s poruchami zraku v Praze 1, v ulici Vodičkova 39/791 (pasáž Ligna) v ordinaci Dr.Očka. Pro děti a žáky běžných škol nastavuje vhodná podpůrná opatření pro zajištění zdárného vzdělávání a poskytuje metodickou podporu též jejich rodičům a pedagogům. Pro objednání ke konzultaci nebo vyšetření na detašovaném pracovišti SPC ve Vodičkově ulici prosím kontaktujte recepci ordinace Dr.Očka  224 152 051  (volat pouze út/st/čt) nebo info.ordinace@ortoptika.com

 

 

Pro žáky naší školy je tato podpora poskytována speciálním pedagogem – tyflopedem a ortoptičkou ve specializované zrakové cvičebně na adrese školy. Pleoptická a ortoptická cvičení probíhají striktně na doporučení lékaře, pod vedením a za přítomnosti ortoptické sestry. Při pleoptických cvičeních se okluzí zakrývá zdravé oko, tupozraké či šilhavé oko se nutí „rozkoukat“. Zraková cvičebna i detašované pracoviště SPC jsou nadstandardně vybaveny pleoptickými a ortoptickými přístroji, pomocí kterých zkušená ortoptistka a speciální pedagog - tyfloped provádí tolik potřebná každodenní cvičení zraku. Cílem je nácvik správného binokulárního vidění, které je nezbytnou podmínkou nejen prostorového vnímání. Naše pracoviště zajišťuje komplexní podporu a péči o zrak u těchto dětí.  

Mgr. Jana Janková – speciální pedagog – tyfloped +420 222 519 247, 222 515 134

PhDr. Martina Malotová- speciální pedagog – tyfloped +420 222 519 247, 222 515 134

http://www.ortoptika.com/

 

 

 
Aktuality
Národní plán obnovy
 
 
Projekt OP JAK
 
 
SMART vzorová škola
 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání