Školní družina a školní klub

Školní družina

Internát

 

 

Naše školní  družina má tři oddělení a školní klub.  Děti, které ji navštěvují, mohou v odpoledních hodinách  maximálně využívat veškeré zařízení a vybavení, které má škola  k dispozici – např. počítačovou učebnu, tělocvičnu, školní venkovní  hřiště, keramickou dílnu, jídelnu, cvičnou kuchyňku, školní aulu  s klavírem. Družina klade velký důraz na mimoškolní aktivity dětí,  na smysluplné a radostné využívání volného času. V náplni družiny je několik zájmových  kroužků: keramický, výtvarný, pěvecký, sportovní, plavecký, zdravotní, vaření  a podle případného zájmu dětí se nabídka může rozšířit  i o kroužek dramatický, vlastivědný či přírodovědný. Každá  středa je vyhrazena pro vlastivědné vycházky, které se mezi  dětmi těší velké oblibě. Dětem, které jsou z družiny vyzvedávány  později, vychovatelky pomáhají s domácími úkoly a podle potřeby  se s nimi učí. Naše družina nabízí nejen kvalitní využívání  volného času dětí, ale především laskavý, chápavý a individuální přístup  ke každému jednotlivci s ohledem na jeho zájmy, potřeby a schopnosti.

 

Provoz družiny:

 

Ranní družina: 

PO—PÁ 6:00—8:30

 

Odpolední družina: 

PO—ČT: 12:00—18:00

PÁ: 12:00—17:00

 

Provoz školní družiny v době vedlejších prázdnin:

O provozu školní družiny v době vedlejších školních prázdnin, v průběhu školního roku, rozhoduje ředitelka školy. Během hlavních prázdnin je provoz školní družiny přerušen. O vedlejších prázdninách si musí zaměstnaný zákonný zástupce podat písemnou přihlášku do ŠD (zajišťuje vychovatelka školní družiny). V době vyhlášeného volna je činnost družiny zajištěna, pokud tomu nebrání technické důvody.

Aktuality
Národní plán obnovy
 
 
Projekt OP JAK
 
 
SMART vzorová škola
 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání