Internát

- umístění v budově školy

- týdenní pobyt (po-pá)

- nepřetržitý dohled odborných vychovatelů

- ubytování v moderně zařízených pokojích 

- výchovná činnost v malých skupinách

- počítač, internet, audio-video

- zájmové kroužky, mimoškolní aktivity

 

Ceny stravy pro internátní žáky

Skupina žáka

Snídaně + svačina

oběd

Přesnídávka + večeře

Celkem

7 – 10 let

20,-

28,-

25,-

73,-

11 – 14 let

21,-

30,-

27,-

78,-

15 a více let

22,-

33,-

29,-

84,-

Výdej snídaní a svačin               7.45hod. –   8.25hod.

Výdej obědů                               12.00hod. – 14.15hod.

Výdej přesnídávek                     16.00hod.

Výdej večeří                                18.00hod. – 18.30hod.

 

UBYTOVÁNÍ: Ubytování žáků vykonávající povinnou školní docházku se řídí vyhláškou č.108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ze dne 22. 2. 2005 s účinností od 1. 9. 2005. Žák je na internátě umístěn na základě přihlášky (na období daného školního roku). Osvobození od úplaty se řídí vyhláškou v odstavci č. 5 písmeno a) a písm. b).

 

CENY ZA UBYTOVÁNÍ                                                                                                                                         

200,-Kč/kalendářní měsíc/lůžko pro žáky                                                        

500,-Kč/kalendářní měsíc/lůžko pro žáky jiných škol, kteří plní povinnou školní docházku.

 800,-Kč/kalendářní měsíc/lůžko pro žáky středních a vyšších škol.

Vyhrazujeme si právo na změnu poplatku z důvodu nárůstu cen energií.

 

Výše limitu pro inkaso za stravování a ubytování je stanovena na 2 500,- Kč.

Před zahájením ubytování a stravování je vybírána zálohová platba ve výši jedné měsíční platby za stravování a ubytování tj. 2 500,- Kč, jejíž vyúčtování proběhne po ukončení pobytu žáka v internátu.

Vyúčtování úplaty za ubytování a stravování se uskuteční do konce každého pololetí.

Podle vyhlášky č.108/2005 Sb. § 4 odst. 5 písm. b) ukončí ředitel školy žáku nebo studentu umístění v internátu, pokud zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný termín úhrady.

Vnesené elektrické spotřebiče žáků, studentů musí mít doklad o revizi dle ČSN 331610, kterou provádí oprávněný revizní technik dle Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb..  

a)    doklad přiveze žák, student

b)    odbornou revizi zajistí v září internát

Aktuality
Národní plán obnovy
 
 
Projekt OP JAK
 
 
SMART vzorová škola
 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání