Kotva
Aktuality
Rada hl.m.Prahy vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
8.4.2024

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

PDFZákladní umělěcká škola, Praha 5, Štefánikova 19 (Velikost: 456.74 kB)

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy v souvislosti s epidemiologickou situací ve výskytu pertuse (dávivého/černého kašle)
8.4.2024

PDFInformace Ministerstva zdravotnictví ČR (Velikost: 173.73 kB)

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 383 ze dne 11. 3. 2024 schválila vyhlášení konkursních řízení na ředitele těchto příspěvkových organizací
18.3.2024

PDFSOU Ohradní 57,Praha 4 (Velikost: 170.42 kB)

PDFStřední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287 (Velikost: 171.22 kB)PDFPražská (Velikost: 169.58 kB)

PDF konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 (Velikost: 169.58 kB)

PDFHotelová škola a Gymnázium Radlická, se sídlem Radlická 591/115, Jinonice, Praha 5 (Velikost: 172.39 kB)

PDFPedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 , Glowackého 7, Praha Trojaa 8, (Velikost: 173.74 kB)

PDFDům dětí a mládeže Praha 2, se sídlem Slezská 920/21, Praha 2 (Velikost: 174.32 kB)

Nabídka pracovního místa v ZŠ a MŠ ZRAK
12.2.2024

PDFPsycholožka/psycholog (Velikost: 787.35 kB)

PDFUčitel/učitelka 2.st. se spec. ped. M, F, Př, Ch (Velikost: 775.86 kB)

 

Nabídka pracovního místa
16.1.2024

PDFVýběrové řízení na pozici ekonom/ekonomka školy (Velikost: 156.46 kB)

Den otevřených dveří 20.3.2024
16.8.2023

PDFDen otevřených dveří - leták (Velikost: 238.69 kB)

Letní prázdniny
29.6.2023

Přejeme vám všem krásné letní prázdniny plné slunce, pohody a úžasných zážitků a těšíme se na vás v pondělí 4.9.2023 v novém školním roce.

Směrnice ředitelky k opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023
3.10.2022

PDFSměrnice ředitelky k opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023 (Velikost: 222.45 kB)

Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára
1.9.2022

PDFKonkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára (Velikost: 99.27 kB)

Příkaz ředitelky školy č. 12 / 2021-2022
12.7.2022

Organizační opatření ke snížení závislosti na zemním plynu z Ruska

 

PDFPříkaz ředitelky školy č. 12 / 2021-2022 (Velikost: 202.31 kB)

Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Gymnázia, Praha 4, Postupická 3150
13.4.2022

PDFKonkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Gymnázia, Praha 4, Postupická 3150 (Velikost: 387.66 kB)

Konkurní řízení na funkci ředitele/ředitelky PPP pro Prahu 11 a 12
24.3.2022

PDFKonkurní řízení na funkci ředitele/ředitelky PPP pro Prahu 11 a 12 (Velikost: 137.3 kB)

Příkaz ŘŠ č. 8 / 2021-2022
15.3.2022

PDFPříkaz ŘŠ č. 8 / 2021-2022 (Velikost: 565.17 kB)

Příkaz řš 4 / 2021
19.3.2021

PDFPříkaz ŘŠ č. 4 /2021 (Velikost: 599.1 kB)

Příkaz ŘŠ č. 3 /2021
19.3.2021

PDFPříkaz řš. č 3 /2021 (Velikost: 515.2 kB)

Příkaz ŘŠ č.1 / 2021
21.1.2021

PDFPříkaz řš č 1 / 2021 (Velikost: 891.34 kB)

Příkaz ŘŠ č. 22 / 2020
13.11.2020

PDFPříkaz ŘŠ č. 22 / 2020 (Velikost: 3.08 MB)

Příkaz ŘŠ č. 21 / 2020
13.11.2020

PDFPříkaz ŘŠ č. 21 / 2020 (Velikost: 733.26 kB)

Informace k zahájení školního roku 2020 / 2021
12.8.2020

PDFInformace k zahájení školního roku 2020 / 2021 (Velikost: 629.69 kB)

 
 
Národní plán obnovy

Prevence digitální propasti

 
 
Projekt OP JAK

 

 

 

Od 1.9.2022 – 31.8.2025 je naše instituce realizátorem projektu „Posílení kompetencí žáků a pedagogů ZŠ ZP III“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0002335, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 850.800,- Kč.

 

 
 
SMART vzorová škola

 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání

 
 
Mapa webu
Mapa webu
A
A
A

Poradensko - terapeutické služby

Vloženo: 6.10.2016 | Autor: admin| Zobrazeno: 5901x | Upravil: matulova

Psychoterapeutické služby se zaměřením na pomoc a podporu klientů se zdravotním postižením a jejich blízkých

Speciálně pedagogické centrum pro žáky s poruchami zraku nově nabízí psychoterapeutické služby určené především pro děti se zdravotním postižením, jejich rodičům a blízkým. Terapie je realizovaná formou individuální a skupinovou. Služba je pro klienty SPC poskytována bezplatně, v souladu s Vyhláškou 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních po předchozím objednání.

Psychoterapeutické služby poskytujeme dětem, dospívajícím a dospělým v Praze na náměstí Míru.

Objednat se můžete telefonicky nebo emailem, doporučení není nutné, ale je vhodné.

Nově též nabízíme odbornou podporu a pomoc pro stavy akutní krize. Služba je poskytována bezplatně a anonymně v pracovní dny od 8:00 - 16:30.

 

Smysl terapie

 • Terapie pomáhá zvládat náročné životní situace, ve kterých se klient může nalézat. (může přispět k řešení, odlehčit prožívání, podpořit rozhodování a jiné.).
 • Pozitivně ovlivnit vztahy, které klient prožívá, přispět k jeho lepší orientaci v interpersonálních situacích.
 • Získávání náhledu a sebepoznání.
 • Pomoc při zvládání každodenního stresu.
 • Podpora zdravého sebevnímání a sebevědomí.

 

Formy terapie

 • Dětská psychoterapie

Psychoterapie je setkáním, které probíhá ve vztahu mezi dítětem (jeho rodinou) a terapeutem.

V dětské psychoterapii má ústřední význam hra. Terapeutický proces psychoanalytické psychoterapie pomáhá porozumět problémům a řešit je tím, že klade důraz na uvědomování si vlastního vnitřního světa a jeho vlivu na přítomné i minulé vztahy. Na rozdíl od jiných terapií směřuje ke změnám v osobnosti i v emocionálním prožívání. Důležitou a podstatnou součástí terapie je vztah s terapeutem. Terapeut je zárukou důvěryhodného terapeutického uspořádání. Respektuje soukromí klienta a napomáhá vzniku a průběhu procesu, v němž se odrážejí nevědomé vzorce klientova vnitřního světa ve vztahu s terapeutem (tzv. přenos). Tento proces umožňuje klientovi, aby se postupně se svými nevědomými vzorci seznámil na vědomé rovině, a tím si vytvořil schopnost rozumět jim a měnit je.

Jedná se o sezení klient-terapeut v předem stanovený čas, (45 minut), po určité předem dohodnuté období, jedná se z pravidla o minimálně 10 setkání. Po uplynutí doby, je možné na základě dohody setkávání prodloužit. Frekvence setkávání je z pravidla 1x až 2x v týdnu.

Mezi nejčastější potíže dětí léčených psychoanalytickou psychoterapií patří:

 • problémy spojené s krmením, hygienickými návyky a spánkem
 • nezvladatelné a nesrozumitelné chování dítěte (např. vytrvalý pláč, záchvaty vzteku, sebepoškozování)
 • poruchy autistického spektra
 • psychosomatická onemocnění a potíže (např. bolesti břicha, bolesti hlavy, pomočování, nevolnost, poruchy řeči
 • psychická a tělesná traumatizace (např. sexuální zneužívání, domácí násilí, týrání, šikana)
 • školní fobie, separační obtíže (např. při nástupu do mateřské či základní školy)
 • poruchy učení
 • úzkostné poruchy
 • afektivní poruchy (deprese)
 • poruchy pozornosti (neschopnost soustředit se), i v kombinaci s hyperaktivitou (ADD/ADHD)
 • problémy spojené s dospíváním
 • vztahové problémy (v rodině, v kolektivu)
 • psychosexuální problematika (vč. poruch pohlavní identity)
 • poruchy osobnostního vývoje
 • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie)
 • poruchy chování – násilnické, delikventní, rizikové, hyperaktivní chování, sebepoškozování
 • krizové životní situace (např. ztráta blízké osoby)
 • péče o děti během rozvodu a po rozvodu rodičů

 

 • Individuální terapie

Dynamickou formou pracuje s klientem prostřednictvím dialogu, ve kterém se zpracovávají témata, která klient přináší. Při sezeních je možné dále pracovat se sny a volnými asociacemi.

 

 • Skupinová terapie

Skupinu vždy vede jeden až dva terapeuté. Maximální počet účastníků je 12. Ve skupinovém dialogu dostává klient mnohem širší zpětnou vazbu, skupina představuje prostor, ve kterém mohou klienti sdílet své příběhy a životní zkušenosti s ostatními, kteří řeší, nebo prožívají podobné problémy a životní situace. Skupinová forma pracuje také s různými prvky terapie (dialog, volné asociace, sny, imaginace, neverbální komunikace atp.). Forma setkávání je často 1x týdně, po dohodě s účastníky skupiny. Délka skupiny je 1x 50 minut, až 2x 50 minut s 10 minutovou přestávkou.

Skupinová forma lze realizovat jako skupinu uzavřenou, nebo polotevřenou. Uzavřená skupina se schází v pevně stanovených intervalech až do ukončení ve stejném složení. Polootevřená forma umožňuje vstup nových členů po dohodě s ostatními. V případě zájmu kontaktujte terapeutický tým. Skupinová forma terapie je realizována v případě zájmu alespoň 4 klientů.

 

Terapeutický tým

Terapeutická sezení vedou kvalifikovaní terapeuté (speciální pedagog, psycholog) s pravidelnou supervizí, pro zajištění kvalitní a vysoce odborné péče.

Pro objednání kontaktujte prosím speciálně pedagogické centrum telefonicky nebo mailem. 

Důvěrnost, pravidlo mlčenlivosti

Psychoterapie je osobním prostorem dítěte i dospělého jedince. Informace o průběhu léčby jsou přísně důvěrné, terapeut je nesděluje třetím osobám (učitelům, vychovatelům, soudu atd.).

V případě souhlasu rodičů a po informování dítěte je možné vystavit třetí straně pouze potvrzení o absolvování terapie. Na schůzce terapeuta s rodiči, o které je dítě vždy informováno, jsou rodiče seznámeni s průběhem léčby bez detailního popisu terapeutických hodin. Na rozdíl od terapeuta může dítě hovořit o léčbě s kýmkoliv a v jakémkoliv rozsahu. S pravidlem mlčenlivosti jsou dětští pacienti a jejich rodiče seznámeni na počátku léčby. Jeho dodržování má pro úspěšnou léčbu zásadní význam. Spoluvytváří bezpečné prostředí, v němž se může dítě svobodně vyjadřovat a s terapeutem řešit své potíže.

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.