Kotva
Aktuality
Informace k zahájení školního roku 2020 / 2021
12.8.2020

Informace k zahájení školního roku 2020 / 2021 (Velikost: 629.69 kB)

Konzultační hodiny po dobu distančního vzdělávání
17.3.2020

KONZULTAČNÍ HODINY PO DOBU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (Velikost: 428.18 kB)

Projekt AISEC - EDISON
24.2.2020

Od 24. do 28. února 2020 bude naše škola už pátým rokem organizovat projekt AISEC - EDISON zaměřený na jazykové vzdělávání na základních školách.

Jarní prázdninyPrahy pro rok 2018
17.8.2018

Jarní prázdniny: 17. - 21.2.2020, nástup do školy v pondělí 24.2.2020

Robotika v ZŠ Zrak od září 2018
14.8.2018

Robotika v ZŠ ZRAK (Velikost: 236.96 kB)

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
7.8.2018

Informace (Velikost: 364.69 kB)

Zahájení školního roku (Velikost: 136.72 kB)

Den otevřených dveří, 17. května 2018
10.5.2018

Dovolujeme si Vás pozvat 17. května 2018 na "Den otevřených dveří" pořádaného u příležitosti 70. výročí založení Základní školy pro slabozraké.

 

Pozvánka na Den otevřených dveří (Velikost: 139.57 kB)

Příkaz ředitelky školy č. 3/2018
4.5.2018

Organizační opatření k zajištění zvýšené ochrany osobních dat žáů a zaměstnanců v ZŠ pro zrakově postižené (nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR)

Příkaz ředitelky školy č. 3/2018 (Velikost: 551.32 kB)

Příkaz ředitelky školy č. 2 / 2018
1.4.2018

Organizační opatření

Zákaz používání mobilních telefonů v jídelně ZŠ pro zrakově postižené

Příkaz ředitelky školy č. 2 / 2018 (Velikost: 232.5 kB)

Příkaz ředitelky školy č. 1/2018
17.1.2018

Organizační opatření

Zajištění nezbytného provozu v ZŠ pro zrakově postižené v průběhu jarních žákovských prázdnin od 5.2.2018 do 9.2.2018

 

Příkaz ředitelky školy č.1 / 2018 (Velikost: 234.37 kB)

Příkaz ředitelky školy č. 11/2017
20.11.2017

Organizační opatření k zajištění bezpečnosti žáků v ZŠ pro zrakově postižené.

"Palcovací" systém, režim bezpečnostního zajištění vstupu budovy a režim denní kontroly budovy, včetně předávání změnového hlášení v nočním provozu školského ubytovacího zařízení.

Celé znění Příkaz ŘŠ č. 11 / 2017 (Velikost: 420.31 kB)

Zápisy do prvních tříd
9.2.2017

Zápisy do prvních tříd proběhnou 5. dubna 2017 od 13,00 do 16,30 hod.

Podrobné informace naleznete na blogu školy v článku Zápisy do prvních tříd.

Hodnocení Sportovních her zrakově postižené mládeže 2015
11.8.2015

Hodnocení Sportovních her zrakově postižené mládeže 2015 (Velikost: neznámá)

Nová videa
5.11.2014

V sekci videa školy naleznete nová videa k přehrání.

5.11.2014 Den otevřených dveří
4.11.2014

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří a setkání u příležitosti 66. výročí založení školy dne 5.11.2014.

Pokyny k odjezdu na ozdravný pobyt
3.9.2014

Odjezd: odjíždí se od školy v pátek 5. 9. 2014 v 17,00 hodin

Sraz: před školou v 16,30 hodin

Návrat: v neděli 14. 9. 2014 v dopoledních hodinách opět ke škole

 

Podrobnější informace naleznete na blogu školy.

Letní akademie
20.6.2014

Letní akademie se koná dne 24.6.2014 od 16,00 hod. v aule školy.

Bezplatné služby očního technika
10.6.2014

První termín bezplatné služby očního technika bude v úterý 17/6 od 10.30hod. Oční technik zkontroluje stav brýlí našich žáků (kontrola utažení šroubků, vyrovnání obrub, vyčištění ...).   Další kontrola technického stavu brýlí bude následovat v příštím školním roce 2014/5 na podzim.

Focení tříd
6.6.2014

V pondělí, 9.6.2014, proběhne focení tříd. Cena společné fotky je 35 Kč a malé fotky skupinek nebo jednotlivců stojí 15 Kč. Při focení jednotlivců je nutné zakoupit všechny 3 kopie - tedy 45 Kč.

Za pěkného počasí se budeme fotit v parku před školou a za špatného počasí v aule školy.

Ozdravný pobyt u Jaderského moře
13.5.2014

termín 5.9.2014 – 14.9.2014

cena pro žáka : 3 700,- Kč (žák si hradí pobyt částečně, zbytek bude dotován školou)

Volby do školské rady
13.5.2014

V úterý 6.5.2014 se konaly volby jednoho zástupce pedagogů do školské rady. Počtem 29 hlasů byl zvolen Daniel Kubín.

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
7.5.2014

Ve středu  21.5.2014 ve 14,30 hod. ve 3. patře budovy školy se bude konat schůzka s rodiči budoucích prvňáčků.

Velikonoční prázdniny
18.4.2014

Ve čtvrtek 17.4. a pátek 18.4.2014 mají žáci velikonoční prázdniny. Nástup do školy je v úterý 22.4.2014.

 

Změna rozvrhu od 3.2.2014
28.3.2014

Od 3.2. 2014 probíhá výuka dle nového rozvrhu.  Prosíme sledujte www.i-skola.cz

 

 
 
SMART vzorová škola

 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání

 
 
Projekt MAP OP VVV

 
 
Rodiče vítáni

 
 
Partnerská škola

 
 
Ověřená instituce
Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu
A
A
A

Poradensko - terapeutické služby

Vloženo: 6.10.2016 | Autor: admin| Zobrazeno: 1500x | Upravil: matulova

Psychoterapeutické služby se zaměřením na pomoc a podporu klientů se zdravotním postižením a jejich blízkých

Speciálně pedagogické centrum pro žáky s poruchami zraku nově nabízí psychoterapeutické služby určené především pro děti se zdravotním postižením, jejich rodičům a blízkým. Terapie je realizovaná formou individuální a skupinovou. Služba je pro klienty SPC poskytována bezplatně, v souladu s Vyhláškou 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních po předchozím objednání.

Psychoterapeutické služby poskytujeme dětem, dospívajícím a dospělým v Praze na náměstí Míru.

Objednat se můžete telefonicky nebo emailem, doporučení není nutné, ale je vhodné.

Nově též nabízíme odbornou podporu a pomoc pro stavy akutní krize. Služba je poskytována bezplatně a anonymně v pracovní dny od 8:00 - 16:30.

 

Smysl terapie

 • Terapie pomáhá zvládat náročné životní situace, ve kterých se klient může nalézat. (může přispět k řešení, odlehčit prožívání, podpořit rozhodování a jiné.).
 • Pozitivně ovlivnit vztahy, které klient prožívá, přispět k jeho lepší orientaci v interpersonálních situacích.
 • Získávání náhledu a sebepoznání.
 • Pomoc při zvládání každodenního stresu.
 • Podpora zdravého sebevnímání a sebevědomí.

 

Formy terapie

 • Dětská psychoterapie

Psychoterapie je setkáním, které probíhá ve vztahu mezi dítětem (jeho rodinou) a terapeutem.

V dětské psychoterapii má ústřední význam hra. Terapeutický proces psychoanalytické psychoterapie pomáhá porozumět problémům a řešit je tím, že klade důraz na uvědomování si vlastního vnitřního světa a jeho vlivu na přítomné i minulé vztahy. Na rozdíl od jiných terapií směřuje ke změnám v osobnosti i v emocionálním prožívání. Důležitou a podstatnou součástí terapie je vztah s terapeutem. Terapeut je zárukou důvěryhodného terapeutického uspořádání. Respektuje soukromí klienta a napomáhá vzniku a průběhu procesu, v němž se odrážejí nevědomé vzorce klientova vnitřního světa ve vztahu s terapeutem (tzv. přenos). Tento proces umožňuje klientovi, aby se postupně se svými nevědomými vzorci seznámil na vědomé rovině, a tím si vytvořil schopnost rozumět jim a měnit je.

Jedná se o sezení klient-terapeut v předem stanovený čas, (45 minut), po určité předem dohodnuté období, jedná se z pravidla o minimálně 10 setkání. Po uplynutí doby, je možné na základě dohody setkávání prodloužit. Frekvence setkávání je z pravidla 1x až 2x v týdnu.

Mezi nejčastější potíže dětí léčených psychoanalytickou psychoterapií patří:

 • problémy spojené s krmením, hygienickými návyky a spánkem
 • nezvladatelné a nesrozumitelné chování dítěte (např. vytrvalý pláč, záchvaty vzteku, sebepoškozování)
 • poruchy autistického spektra
 • psychosomatická onemocnění a potíže (např. bolesti břicha, bolesti hlavy, pomočování, nevolnost, poruchy řeči
 • psychická a tělesná traumatizace (např. sexuální zneužívání, domácí násilí, týrání, šikana)
 • školní fobie, separační obtíže (např. při nástupu do mateřské či základní školy)
 • poruchy učení
 • úzkostné poruchy
 • afektivní poruchy (deprese)
 • poruchy pozornosti (neschopnost soustředit se), i v kombinaci s hyperaktivitou (ADD/ADHD)
 • problémy spojené s dospíváním
 • vztahové problémy (v rodině, v kolektivu)
 • psychosexuální problematika (vč. poruch pohlavní identity)
 • poruchy osobnostního vývoje
 • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie)
 • poruchy chování – násilnické, delikventní, rizikové, hyperaktivní chování, sebepoškozování
 • krizové životní situace (např. ztráta blízké osoby)
 • péče o děti během rozvodu a po rozvodu rodičů

 

 • Individuální terapie

Dynamickou formou pracuje s klientem prostřednictvím dialogu, ve kterém se zpracovávají témata, která klient přináší. Při sezeních je možné dále pracovat se sny a volnými asociacemi.

 

 • Skupinová terapie

Skupinu vždy vede jeden až dva terapeuté. Maximální počet účastníků je 12. Ve skupinovém dialogu dostává klient mnohem širší zpětnou vazbu, skupina představuje prostor, ve kterém mohou klienti sdílet své příběhy a životní zkušenosti s ostatními, kteří řeší, nebo prožívají podobné problémy a životní situace. Skupinová forma pracuje také s různými prvky terapie (dialog, volné asociace, sny, imaginace, neverbální komunikace atp.). Forma setkávání je často 1x týdně, po dohodě s účastníky skupiny. Délka skupiny je 1x 50 minut, až 2x 50 minut s 10 minutovou přestávkou.

Skupinová forma lze realizovat jako skupinu uzavřenou, nebo polotevřenou. Uzavřená skupina se schází v pevně stanovených intervalech až do ukončení ve stejném složení. Polootevřená forma umožňuje vstup nových členů po dohodě s ostatními. V případě zájmu kontaktujte terapeutický tým. Skupinová forma terapie je realizována v případě zájmu alespoň 4 klientů.

 

Terapeutický tým

Terapeutická sezení vedou kvalifikovaní terapeuté (speciální pedagog, psycholog) s pravidelnou supervizí, pro zajištění kvalitní a vysoce odborné péče.

Pro objednání kontaktujte prosím níže uvedené pracovníky telefonicky nebo mailem. Pokud Vám hned nezvedají telefon, je možné, že právě probíhá terapeutická sesse. Zvou se co nejdříve to bude možné.  

 

PhDr. Martina Malotová, psychoanalytický psychoterapeut

malotova@skolazrak.cz, tel. 602 358 733

 

PhDr. Daniel Kubín, skupinově analytický terapeut                                   

kubin@skolazrak.cz, 601 344 223

 

Důvěrnost, pravidlo mlčenlivosti

Psychoterapie je osobním prostorem dítěte i dospělého jedince. Informace o průběhu léčby jsou přísně důvěrné, terapeut je nesděluje třetím osobám (učitelům, vychovatelům, soudu atd.).

V případě souhlasu rodičů a po informování dítěte je možné vystavit třetí straně pouze potvrzení o absolvování terapie. Na schůzce terapeuta s rodiči, o které je dítě vždy informováno, jsou rodiče seznámeni s průběhem léčby bez detailního popisu terapeutických hodin. Na rozdíl od terapeuta může dítě hovořit o léčbě s kýmkoliv a v jakémkoliv rozsahu. S pravidlem mlčenlivosti jsou dětští pacienti a jejich rodiče seznámeni na počátku léčby. Jeho dodržování má pro úspěšnou léčbu zásadní význam. Spoluvytváří bezpečné prostředí, v němž se může dítě svobodně vyjadřovat a s terapeutem řešit své potíže.