Kotva
Aktuality
Příkaz řš 4 / 2021
19.3.2021

PDFPříkaz ŘŠ č. 4 /2021 (Velikost: 599.1 kB)

Příkaz ŘŠ č. 3 /2021
19.3.2021

PDFPříkaz řš. č 3 /2021 (Velikost: 515.2 kB)

Příkaz ŘŠ č.1 / 2021
21.1.2021

PDFPříkaz řš č 1 / 2021 (Velikost: 891.34 kB)

Příkaz ŘŠ č. 22 / 2020
13.11.2020

PDFPříkaz ŘŠ č. 22 / 2020 (Velikost: 3.08 MB)

Příkaz ŘŠ č. 21 / 2020
13.11.2020

PDFPříkaz ŘŠ č. 21 / 2020 (Velikost: 733.26 kB)

Informace k zahájení školního roku 2020 / 2021
12.8.2020

PDFInformace k zahájení školního roku 2020 / 2021 (Velikost: 629.69 kB)

 
 
SMART vzorová škola

 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání

 
 
Projekt MAP OP VVV

 
 
Mapa webu
Mapa webu
A
A
A

Zápisy a přestup žáků

Vloženo: 6.10.2016 | Autor: admin| Zobrazeno: 788x | Upravil: matulova

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

PDFVýsledky zápisu do prvních tříd a přípravné třídy pro školní rok 2021 / 2022 (Velikost: 600.5 kB)

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy bude vydáváno na požádání na emailu gibalova@skolazrak.cz.

 

Základní škola pro žáky s poruchami zraku organizuje zápisy do 1.tříd a přípravné třídy 14.4.2021.

Prosíme, aby dítě (žadatele) doprovázel pouze jeden zákonný zástupce.

Zákonní zástupci a dítě se budou muset prokázat platným negativním testem na Covid 19.

(Odkazhttps://koronavirus.mzcr.cz/testovani/

 

PDFZápis do prvních tříd (Velikost: 1.48 MB)

PDFZápis do přípravné třídy (Velikost: 1.52 MB)

 

Termín a čas zápisu je možné si rezervovat zde: OdkazReservační systém

 

U zápisu předložte:

PDFŽádost o přijetí do 1. třídy (Velikost: 361.97 kB)

 

PDFŽádost o přijetí do přípravné třídy (Velikost: 341.95 kB)

 

PDFZápisní list (Velikost: 336.1 kB)

 

PDFDotazník pro rodiče (Velikost: 440.35 kB)

 

PDFDotazník školní zralosti (Velikost: 447.02 kB)

 

-          občanský průkaz

-          rodný list dítěte

-          pokud mělo dítě odklad školní docházky (OŠD), pak i rozhodnutí o OŠD

-          žádost o přijetí do první třídy/ přípravné třídy

-          lékařské zprávy dokládající zdravotní postižení dítěte

-          nově je nutné přinést na ukázku vyplněné pracovní listy dítěte - PDFPracovní listy k zápisu do 1. tříd a přípravné třídy (Velikost: 2.33 MB)

 

Pokud budete žádat o OŠD při zápisu, pak žádost doložte platným doporučením školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) a dětského lékaře (nebo klinického psychologa).

 

Podmínkou přijetí je žádost zákonného zástupce a platné doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny. 

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme do prvních tříd 16 žáků.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli. O termínu Vás budeme s předstihem informovat.

 

 

Kritéria přijetí platná od 1.4.2020 - do 1. třídy přijímáme děti s doporučením SPC nebo PPP

 

1. Děti se zrakovým postižením, u kterých je předpoklad vzdělávání podle ŠVP ZŠ pro žáky s poruchami zraku č.j. 76/2018. 9 bodů

 

2. Děti se souběhem nebo kombinací zdravotního postižení, z nichž jedno je zrakové, u kterých je předpoklad vzdělávání podle ŠVP ZŠ pro žáky s poruchami zraku č.j. 76/2018, včetně doporučení školského poradenského zařízení. 5 bodů

 

3. Děti, které navštěvovaly naši přípravnou třídu, u kterých je předpoklad vzdělávání podle ŠVP ZŠ pro žáky s poruchami zraku č.j. 76/2018. 2 body

 

4. Děti s jiným druhem zdravotního postižení. 1 bod

 

5. Dítě musí splňovat alespoň 5 bodů (v součtu kritérií).

 

V případě, že bude u výsledku zápisu shoda bodů, výběr bude probíhat formou „losování“.

 

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme do prvních tříd 16 žáků.

 

Kritéria pro přestup žáka do ZŠ pro žáky s poruchami zraku                        

(kdykoliv v průběhu školního roku)

1. doporučení školského poradenského zařízení k zařazení žáka do systému speciálního vzdělávání

2. naplněnost jednotlivých tříd ( do celkové kapacity školy - 120 žáků s ohledem na max. 12 žáků ve třídě)

3. dítě/žák s primárně zrakovým postižením, což musí jasně vyplývat z doporučení školského poradenského zařízení (SPC pro ZP, PPP)

4. dítě/žák se souběhem postižení, z nichž jedno je zrakové (SPU , řečové poruchy, PAS, poruchy intelektu)

5. dítě/žák s jiným zdravotním postižením ( individuální integrace žáka)

6. dítě/žák se zdravotním znevýhodněním ( dle vyhl. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění)

7. datum podání žádosti zákonných zástupců o přestup žáka

8. trvalé bydliště žáka v HMP nebo v SČ kraji, případně z vážných důvodů v ostatních krajích ČR