Kotva
Aktuality
Informace k zahájení školního roku 2020 / 2021
12.8.2020

Informace k zahájení školního roku 2020 / 2021 (Velikost: 629.69 kB)

Konzultační hodiny po dobu distančního vzdělávání
17.3.2020

KONZULTAČNÍ HODINY PO DOBU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (Velikost: 428.18 kB)

Projekt AISEC - EDISON
24.2.2020

Od 24. do 28. února 2020 bude naše škola už pátým rokem organizovat projekt AISEC - EDISON zaměřený na jazykové vzdělávání na základních školách.

Jarní prázdninyPrahy pro rok 2018
17.8.2018

Jarní prázdniny: 17. - 21.2.2020, nástup do školy v pondělí 24.2.2020

Robotika v ZŠ Zrak od září 2018
14.8.2018

Robotika v ZŠ ZRAK (Velikost: 236.96 kB)

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
7.8.2018

Informace (Velikost: 364.69 kB)

Zahájení školního roku (Velikost: 136.72 kB)

Den otevřených dveří, 17. května 2018
10.5.2018

Dovolujeme si Vás pozvat 17. května 2018 na "Den otevřených dveří" pořádaného u příležitosti 70. výročí založení Základní školy pro slabozraké.

 

Pozvánka na Den otevřených dveří (Velikost: 139.57 kB)

Příkaz ředitelky školy č. 3/2018
4.5.2018

Organizační opatření k zajištění zvýšené ochrany osobních dat žáů a zaměstnanců v ZŠ pro zrakově postižené (nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR)

Příkaz ředitelky školy č. 3/2018 (Velikost: 551.32 kB)

Příkaz ředitelky školy č. 2 / 2018
1.4.2018

Organizační opatření

Zákaz používání mobilních telefonů v jídelně ZŠ pro zrakově postižené

Příkaz ředitelky školy č. 2 / 2018 (Velikost: 232.5 kB)

Příkaz ředitelky školy č. 1/2018
17.1.2018

Organizační opatření

Zajištění nezbytného provozu v ZŠ pro zrakově postižené v průběhu jarních žákovských prázdnin od 5.2.2018 do 9.2.2018

 

Příkaz ředitelky školy č.1 / 2018 (Velikost: 234.37 kB)

Příkaz ředitelky školy č. 11/2017
20.11.2017

Organizační opatření k zajištění bezpečnosti žáků v ZŠ pro zrakově postižené.

"Palcovací" systém, režim bezpečnostního zajištění vstupu budovy a režim denní kontroly budovy, včetně předávání změnového hlášení v nočním provozu školského ubytovacího zařízení.

Celé znění Příkaz ŘŠ č. 11 / 2017 (Velikost: 420.31 kB)

Zápisy do prvních tříd
9.2.2017

Zápisy do prvních tříd proběhnou 5. dubna 2017 od 13,00 do 16,30 hod.

Podrobné informace naleznete na blogu školy v článku Zápisy do prvních tříd.

Hodnocení Sportovních her zrakově postižené mládeže 2015
11.8.2015

Hodnocení Sportovních her zrakově postižené mládeže 2015 (Velikost: neznámá)

Nová videa
5.11.2014

V sekci videa školy naleznete nová videa k přehrání.

5.11.2014 Den otevřených dveří
4.11.2014

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří a setkání u příležitosti 66. výročí založení školy dne 5.11.2014.

Pokyny k odjezdu na ozdravný pobyt
3.9.2014

Odjezd: odjíždí se od školy v pátek 5. 9. 2014 v 17,00 hodin

Sraz: před školou v 16,30 hodin

Návrat: v neděli 14. 9. 2014 v dopoledních hodinách opět ke škole

 

Podrobnější informace naleznete na blogu školy.

Letní akademie
20.6.2014

Letní akademie se koná dne 24.6.2014 od 16,00 hod. v aule školy.

Bezplatné služby očního technika
10.6.2014

První termín bezplatné služby očního technika bude v úterý 17/6 od 10.30hod. Oční technik zkontroluje stav brýlí našich žáků (kontrola utažení šroubků, vyrovnání obrub, vyčištění ...).   Další kontrola technického stavu brýlí bude následovat v příštím školním roce 2014/5 na podzim.

Focení tříd
6.6.2014

V pondělí, 9.6.2014, proběhne focení tříd. Cena společné fotky je 35 Kč a malé fotky skupinek nebo jednotlivců stojí 15 Kč. Při focení jednotlivců je nutné zakoupit všechny 3 kopie - tedy 45 Kč.

Za pěkného počasí se budeme fotit v parku před školou a za špatného počasí v aule školy.

Ozdravný pobyt u Jaderského moře
13.5.2014

termín 5.9.2014 – 14.9.2014

cena pro žáka : 3 700,- Kč (žák si hradí pobyt částečně, zbytek bude dotován školou)

Volby do školské rady
13.5.2014

V úterý 6.5.2014 se konaly volby jednoho zástupce pedagogů do školské rady. Počtem 29 hlasů byl zvolen Daniel Kubín.

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
7.5.2014

Ve středu  21.5.2014 ve 14,30 hod. ve 3. patře budovy školy se bude konat schůzka s rodiči budoucích prvňáčků.

Velikonoční prázdniny
18.4.2014

Ve čtvrtek 17.4. a pátek 18.4.2014 mají žáci velikonoční prázdniny. Nástup do školy je v úterý 22.4.2014.

 

Změna rozvrhu od 3.2.2014
28.3.2014

Od 3.2. 2014 probíhá výuka dle nového rozvrhu.  Prosíme sledujte www.i-skola.cz

 

 
 
SMART vzorová škola

 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání

 
 
Projekt MAP OP VVV

 
 
Rodiče vítáni

 
 
Partnerská škola

 
 
Ověřená instituce
Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu
A
A
A

V čem jsme jiní

Vloženo: 3.10.2016 | Autor: admin| Zobrazeno: 2863x | Upravil: matulova

 • Specializujeme se na vzdělávání žáků slabozrakých, se zbytky zraku, centrálním zrakovým postižením a žáků s poruchami binokulárního vidění, výuka je vhodná též pro žáky s vadami řeči.
 • Zajišťujeme komplexní odbornou péči - speciálně pedagogickou a to přímou vyučovací i poradenskou, pedagogicko - psychologickou, sociální a zdravotní.
 • Při škole je zřízeno školské poradenské zařízení - SPC pro žáky s poruchami zraku.
 • Pro zajištění kvalitního vzdělávání využíváme kromě specifických metod a forem práce též optické pomůcky, jako stolní kamerové lupy, lupy do ruky a další čtecí zařízení.
 • Třídy jsou vybaveny jednomístnými žákovskými lavicemi se sklopnými deskami pro zajištění optimálního přiblížení textu a zachování hygienických a ergonomických zásad.
 • PC učebna a interaktivní tabule ve třídách jsou vybaveny speciálními SW a pomůckami pro slabozraké.
 • Tempo výuky je přizpůsobené možnostem každého žáka, snažíme se naplňovat přístup individualizace ve výuce.
 • Žáci, kteří mají lékařem - oftalmologem nebo speciálním pedagogem - tyflopedem doporučený nácvik chůze s bílou holí, vyučujeme technikám v prostorové orientaci a samostatném pohybu (POSP). V rámci výuky POSP si žáci osvojí různé techniky orientace v prostoru a techniky chůze s bílou holí po trasách v budově školy a v blízkém okolí. Nácvik je individuální a závisí na věku a schopnostem žáka. Cílem je dosáhnout co nejvyššího stupně mobility a samostatnosti.
 • Oftalmopedickou péči dětem a žákům naší školy zajišťují zkušení odborníci v nově vybavené zrakové cvičebně. Oftalmopedická péče je poskytována zcela  bezplatně a vychází z našeho ŠVP a individuálních potřeb dětí / žáků. V rámci přípravné třídy nebo nižších ročníků ZŠ nacvičujeme předbraillské techniky a zrakově stimulační aktivity, které slouží především ke zkvalitnění zrakových představ a co nejlepšímu využití zbytku zraku. Ve vyšších ročnících vyučujeme u žáků s indikací čtení a psaní Braillova písma. Pro děti a žáky s tupozrakostí jednoho oka zajišťujeme pleoptická a ortoptická cvičení pod supervizí zkušené ortoptičky a profesionální techniky zaměřené na rozvoj zrakového vnímání obecně.
 • Nedílou součástí péče o zrak našich žáků je pravidelné působení očního technika ve škole. Žákům garantujeme bezplatný základní servis brýlí a jejich pravielné čištění
 • Služby školní zdravotní sestry jsou již standardem našich školských služeb a poskytují žákům i rodičům velkou pomoc při zajišťování např. medkace žáků, zdravotního režimu žáků nebo doprovodu žáků k lékaři i zajištění zdravotní péče žákům ubytovaným na internátě školy.
 • Služby sociální pracovnice přímo ve škole jsou k dispozici žákům a jejich rodičům a zahrnují sociální i dávkové poradenství.
 • Žákům s vadami řeči a žákům s kombinovaným postižením, u kterých se vyskytují zpravidla vícečetné dyslalie, příp. různé typy dysfázie, je věnována individuální logopedická péče. Pro žáky se SPU na 1. stupni zajišťujeme skupinové reedukace.
 • Skupina ROSO - je polootevřená skupina, která v sobě nese prvky skupinové terapie. Cílem je nácvik sociálních dovedností a rozvoj osobnosti na 1. stupni (od 4. ročníku)a 2. stupni pro vybrané žáky. Skupina je určena pro osvojení a prohloubení kvalitních vztahů mezi spolužáky a ve vztazích mimo školu. Dále pro rozvoj žádoucích složek osobnosti a podpoře zdravého sebevědomí. Veškeré aktivity se odehrávají pod vedením zkušených poradenských pracovníků pracujících dlouhodobě s žáky se zdravotním postižením, s absolvovaným výcvikem ve skupinové psychoterapii.
 • Kohezní pobyt pro žáky 6. ročníku - jedná se o pobyt na začátku 6. ročníku, respektive při vstupu na 2. stupeň. Je zaměřen především na spolupráci žáků, jejich vzájemné poznání, komunikaci a začlenění nových spolužáků do stávajícího kolektivu. Nedílnou součástí je také poznání a seznámení se s třídním učitelem. Vše probíhá v mimoškolním prostředí a neformální atmosféře. Kurzy pořádáme i pro ostatní školy.
 • Canisterapie - aneb setkání s Olinkou - pravidelná setkávání se psem Olinkou pro všechny žáky naší školy - uvolnění, relaxace, hmatové zkušenosti, navázání kontaktu.
 • Organizujeme vlastivědné, přírodovědné a turistické vycházky do přírody.
 • Wifi v učebnách 2. stupně, na internátě  ve školním klubu.
 • Pro rodiče Free wifi k dispozici ve vestibulu školy.                                                                         
 • Aktivně podporujeme sporty vhodné pro jedince se zrakovým postižením ve spolupráci se sportovními oddíly a Českým svazem zrakově postižených sportovců (plavání, atletika, florball, lyžování, goalball, showdown, šachy, zvuková střelba).
 • Plavání, jako jeden z nejvhodnějších sportů pro jedince se zrakovým postižením, má na naší škole dlouholetou tradici. Ve sportovních soutěžích obsazují naši žáci trvale přední místa. Spolupracujeme se sportovními kluby, které zajišťují tréninkové podmínky a účast na závodech. Český svaz zrakově postižených sportovců zajišťuje a financuje závody na různých úrovních, účastníme se i mistrovství republiky a mistrovství Evropy.
 • Každoročně se účastnme Sportovních her zrakově postižené mládeže ČR. Sportovní příprava i účast v soutěžních disciplínách pomáhá žákům se zrakovým postižením naplňovat aktivní způsob života, pomáhá úspěšně se vyrovnávat s handicapem a následně se lépe integrovat do společnosti.
 • V rámci předmětu Sportovní hry trénují žáci speciální sporty pro zrakově postižené, jako jsou showdown a goalball.
 • Ve spolupráci s TJ Zora mohou žáci naší školy trénovat šachy. V tomto sportu má naše škola výborné výsledky a to i na celorepublikové úrovni.
 • Pravidelně organizujeme zimní ozdravné pobyty s výukou běžeckého lyžování s trasérem i bez, obvykle v září jezdíme na ozdravné pobyty k moři.
 • Žáci se každoročně účastní hudebních a literárních soutěží.
 • Při škole působí školní pěvecký sbor Míráček vedený zkušenou sbormistryní.
 • Kroužek hry na hudební nástroj (flétna, kytara a klavír).
 • Keramický kroužek má na škole již dlouhodobou tradici.
 • Kroužek Šikovné ručičky, zde jsou žáci vedeni k umění zpříjemnit a zkrášlit si pracovní školní prostředí. Žáci se zde učí aranžování květin, výrobě vánočních a velikonočních ozdob a dekorativních předmětů, kroužek vede paní učitelka.
 • Nově otevíráme dramatický kroužek vedený paní učitelkami.
 • Nově otevíráme kroužek zdravého vaření vedený paní asistentkou.