Kotva
Aktuality
Hledáme učitele/učitelku
8.11.2022

ZŠ pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19

přijme od 1.2.2023 učitele/učitelku 2. st. M, Př, Inf se spec. ped. (nejlépe oftalmopedie). Životopis s motivačním dopisem zasílejte na info@skolazrak.cz.

 

Směrnice ředitelky k opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023
3.10.2022

PDFSměrnice ředitelky k opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023 (Velikost: 222.45 kB)

Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára
1.9.2022

PDFKonkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára (Velikost: 99.27 kB)

Příkaz ředitelky školy č. 12 / 2021-2022
12.7.2022

Organizační opatření ke snížení závislosti na zemním plynu z Ruska

 

PDFPříkaz ředitelky školy č. 12 / 2021-2022 (Velikost: 202.31 kB)

Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Gymnázia, Praha 4, Postupická 3150
13.4.2022

PDFKonkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Gymnázia, Praha 4, Postupická 3150 (Velikost: 387.66 kB)

Konkurní řízení na funkci ředitele/ředitelky PPP pro Prahu 11 a 12
24.3.2022

PDFKonkurní řízení na funkci ředitele/ředitelky PPP pro Prahu 11 a 12 (Velikost: 137.3 kB)

Příkaz ŘŠ č. 8 / 2021-2022
15.3.2022

PDFPříkaz ŘŠ č. 8 / 2021-2022 (Velikost: 565.17 kB)

Příkaz řš 4 / 2021
19.3.2021

PDFPříkaz ŘŠ č. 4 /2021 (Velikost: 599.1 kB)

Příkaz ŘŠ č. 3 /2021
19.3.2021

PDFPříkaz řš. č 3 /2021 (Velikost: 515.2 kB)

Příkaz ŘŠ č.1 / 2021
21.1.2021

PDFPříkaz řš č 1 / 2021 (Velikost: 891.34 kB)

Příkaz ŘŠ č. 22 / 2020
13.11.2020

PDFPříkaz ŘŠ č. 22 / 2020 (Velikost: 3.08 MB)

Příkaz ŘŠ č. 21 / 2020
13.11.2020

PDFPříkaz ŘŠ č. 21 / 2020 (Velikost: 733.26 kB)

Informace k zahájení školního roku 2020 / 2021
12.8.2020

PDFInformace k zahájení školního roku 2020 / 2021 (Velikost: 629.69 kB)

 
 
SMART vzorová škola

 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání

 
 
Doučování žáků škol - NPO

 
 
Projekt OP JAK

 
 
Mapa webu
Mapa webu
A
A
A

V čem jsme jiní

Vloženo: 3.10.2016 | Autor: admin| Zobrazeno: 9303x | Upravil: matulova

 • Specializujeme se na vzdělávání žáků slabozrakých, se zbytky zraku, centrálním zrakovým postižením a žáků s poruchami binokulárního vidění, výuka je vhodná též pro žáky s vadami řeči.
 • Zajišťujeme komplexní odbornou péči - speciálně pedagogickou a to přímou vyučovací i poradenskou, pedagogicko - psychologickou, sociální a zdravotní.
 • Při škole je zřízeno školské poradenské zařízení - SPC pro žáky s poruchami zraku.
 • Pro zajištění kvalitního vzdělávání využíváme kromě specifických metod a forem práce též optické pomůcky, jako stolní kamerové lupy, lupy do ruky a další čtecí zařízení.
 • Třídy jsou vybaveny jednomístnými žákovskými lavicemi se sklopnými deskami pro zajištění optimálního přiblížení textu a zachování hygienických a ergonomických zásad.
 • PC učebna a interaktivní tabule ve třídách jsou vybaveny speciálními SW a pomůckami pro slabozraké.
 • Tempo výuky je přizpůsobené možnostem každého žáka, snažíme se naplňovat přístup individualizace ve výuce.
 • Žáci, kteří mají lékařem - oftalmologem nebo speciálním pedagogem - tyflopedem doporučený nácvik chůze s bílou holí, vyučujeme technikám v prostorové orientaci a samostatném pohybu (POSP). V rámci výuky POSP si žáci osvojí různé techniky orientace v prostoru a techniky chůze s bílou holí po trasách v budově školy a v blízkém okolí. Nácvik je individuální a závisí na věku a schopnostem žáka. Cílem je dosáhnout co nejvyššího stupně mobility a samostatnosti.
 • Oftalmopedickou péči dětem a žákům naší školy zajišťují zkušení odborníci v nově vybavené zrakové cvičebně. Oftalmopedická péče je poskytována zcela  bezplatně a vychází z našeho ŠVP a individuálních potřeb dětí / žáků. V rámci přípravné třídy nebo nižších ročníků ZŠ nacvičujeme předbraillské techniky a zrakově stimulační aktivity, které slouží především ke zkvalitnění zrakových představ a co nejlepšímu využití zbytku zraku. Ve vyšších ročnících vyučujeme u žáků s indikací čtení a psaní Braillova písma. Pro děti a žáky s tupozrakostí jednoho oka zajišťujeme pleoptická a ortoptická cvičení pod supervizí zkušené ortoptičky a profesionální techniky zaměřené na rozvoj zrakového vnímání obecně.
 • Nedílou součástí péče o zrak našich žáků je pravidelné působení očního technika ve škole. Žákům garantujeme bezplatný základní servis brýlí a jejich pravielné čištění
 • Služby školní zdravotní sestry jsou již standardem našich školských služeb a poskytují žákům i rodičům velkou pomoc při zajišťování např. medkace žáků, zdravotního režimu žáků nebo doprovodu žáků k lékaři i zajištění zdravotní péče žákům ubytovaným na internátě školy.
 • Služby sociální pracovnice přímo ve škole jsou k dispozici žákům a jejich rodičům a zahrnují sociální i dávkové poradenství.
 • Žákům s vadami řeči a žákům s kombinovaným postižením, u kterých se vyskytují zpravidla vícečetné dyslalie, příp. různé typy dysfázie, je věnována individuální logopedická péče. Pro žáky se SPU na 1. stupni zajišťujeme skupinové reedukace.
 • Kohezní pobyt pro žáky 6. ročníku - jedná se o pobyt na začátku 6. ročníku, respektive při vstupu na 2. stupeň. Je zaměřen především na spolupráci žáků, jejich vzájemné poznání, komunikaci a začlenění nových spolužáků do stávajícího kolektivu. Nedílnou součástí je také poznání a seznámení se s třídním učitelem. Vše probíhá v mimoškolním prostředí a neformální atmosféře. Kurzy pořádáme i pro ostatní školy.
 • Canisterapie - aneb setkání s Mínou - pravidelná setkávání se psem Mínou pro všechny žáky naší školy - uvolnění, relaxace, hmatové zkušenosti, navázání kontaktu.
 • Organizujeme vlastivědné, přírodovědné a turistické vycházky do přírody.
 • Wifi v učebnách 2. stupně, na internátě  ve školním klubu.
 • Pro rodiče Free wifi k dispozici ve vestibulu školy.                                                                         
 • Aktivně podporujeme sporty vhodné pro jedince se zrakovým postižením ve spolupráci se sportovními oddíly a Českým svazem zrakově postižených sportovců (plavání, atletika, florball, lyžování, goalball, showdown, šachy, zvuková střelba).
 • Plavání, jako jeden z nejvhodnějších sportů pro jedince se zrakovým postižením, má na naší škole dlouholetou tradici. Ve sportovních soutěžích obsazují naši žáci trvale přední místa. Spolupracujeme se sportovními kluby, které zajišťují tréninkové podmínky a účast na závodech. Český svaz zrakově postižených sportovců zajišťuje a financuje závody na různých úrovních, účastníme se i mistrovství republiky a mistrovství Evropy.
 • Každoročně se účastnme Sportovních her zrakově postižené mládeže ČR. Sportovní příprava i účast v soutěžních disciplínách pomáhá žákům se zrakovým postižením naplňovat aktivní způsob života, pomáhá úspěšně se vyrovnávat s handicapem a následně se lépe integrovat do společnosti.
 • V rámci předmětu Sportovní hry trénují žáci speciální sporty pro zrakově postižené, jako jsou showdown a goalball.
 • Ve spolupráci s TJ Zora mohou žáci naší školy trénovat šachy. V tomto sportu má naše škola výborné výsledky a to i na celorepublikové úrovni.
 • Pravidelně organizujeme zimní ozdravné pobyty s výukou běžeckého lyžování s trasérem i bez, obvykle v září jezdíme na ozdravné pobyty k moři.
 • Žáci se každoročně účastní hudebních a literárních soutěží.
 • Kroužek hry na hudební nástroj (flétna, kytara a klavír).
 • Keramický kroužek má na škole již dlouhodobou tradici.
 • Kroužek Šikovné ručičky, zde jsou žáci vedeni k umění zpříjemnit a zkrášlit si pracovní školní prostředí. Žáci se zde učí aranžování květin, výrobě vánočních a velikonočních ozdob a dekorativních předmětů, kroužek vede paní učitelka.
 • Nově otevíráme dramatický kroužek vedený paní učitelkami.
 • Nově otevíráme kroužek zdravého vaření vedený paní asistentkou.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.