Bc. Kateřina Gibalová, DiS.

zástupkyně ředitelky školy, sociální pracovnice školy, Čj.

Telefon
222 518 088
E-mail
gibalova@skolazrak.cz

Mgr. Androniki Valentová

školní psycholožka a metodička prevence

Telefon
222 515 134, 224 252 771
E-mail
valentova@skolazrak.cz

Mgr. Ivana Kokošková

zástupkyně ředitelky školy

Telefon
222 519 247
E-mail
kokoskova@skolazrak.cz

PhDr. Daniel Kubín

zástupce ředitelky školy, výchovný poradce

Telefon
222 518 088
E-mail
kubin@skolazrak.cz
Celkem: 7 kontaktů
Aktuality
SMART vzorová škola
 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání
 
 
Doučování žáků škol - NPO
 
 
Projekt MAP OP VVV