Kotva
5.Třída
 
 
Aktuality
Příkaz řš 4 / 2021
19.3.2021

Příkaz ŘŠ č. 4 /2021 (Velikost: 599.1 kB)

Příkaz ŘŠ č. 3 /2021
19.3.2021

Příkaz řš. č 3 /2021 (Velikost: 515.2 kB)

Příkaz ŘŠ č.1 / 2021
21.1.2021

Příkaz řš č 1 / 2021 (Velikost: 891.34 kB)

Příkaz ŘŠ č. 22 / 2020
13.11.2020

Příkaz ŘŠ č. 22 / 2020 (Velikost: 3.08 MB)

Příkaz ŘŠ č. 21 / 2020
13.11.2020

Příkaz ŘŠ č. 21 / 2020 (Velikost: 733.26 kB)

Informace k zahájení školního roku 2020 / 2021
12.8.2020

Informace k zahájení školního roku 2020 / 2021 (Velikost: 629.69 kB)

 
 
SMART vzorová škola

 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání

 
 
Projekt MAP OP VVV

 
 
Rodiče vítáni

 
 
Partnerská škola

 
 
Ověřená instituce
Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu
A
A
A

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12.4.

Vloženo: 8.4.2021 | Autor: matulova| Zobrazeno: 693x | Upravil: matulova

S účinností od 12.4.2021 je povolena osobní přítomnost žáků přípravné třídy, 1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ. Na všech stupních bude probíhat výuka pouze prezenčně, bez rotace.

I nadále jsou platná režimová opatření dle Příkazu ředitelky školy č. 1 / 2021 Příkaz ŘŠ č. 1 / 2021 (Velikost: 891.34 kB)

(povinná homogenita všech tříd a skupin, výuka hudební a tělesné výchovy - ne, apod.).

Od pondělí 12.4.2021 bude probíhat testování žáků na základě písemného souhlasu zákonných zástupců v následujícím režimu:

 

  1.                  Žáci

Žáci budou testováni vždy v pondělí a ve čtvrtek na základě písemného souhlasu zákonných zástupců.

  1.      stupeň – příchod do školy 7,15 – 8,00 hod. (možnost využít ranní ŠD)
  2.      stupeň – příchod do školy od 8,00 hod.

a)     testování žáků zajistí pověření pedagogičtí pracovníci, kteří mají současně zdravotnickou kvalifikaci

b)     přítomnost zákonného zástupce u testování žáků je vyžadována pouze u tříd 1.A, 2.A, 3.A, 2.B, 3.B, 4.B

c)     žák s negativním výsledkem AG-testu bude odeslán do své kmenové třídy pod pedagogickým dohledem asistenta pedagoga

d)     v případě pozitivního AG-testu bude žák umístěn v izolační místnosti pod dohledem pověřeného pedagoga. Rodič bude kontaktován a vyzvedne si dítě ze školy v co nejkratším možném čase. Zároveň obdrží potvrzení o pozitivním výsledku AG-testu žáka (poté kontaktuje svého ošetřujícího lékaře a zajistí PCR-test).

               

Personální zajištění při testování žáků:

a)     testování probíhá v prostorách Speciálně pedagogického centra v přízemí budovy

b)     testování a zápis výsledků zajistí pověření pedagogičtí pracovníci, kteří mají současně zdravotnickou kvalifikaci

c)     likvidaci odpadu zajišťují pověření pracovníci úklidu školy – nejedná se o nebezpečný biologický odpad

d)     pedagogický dohled nad žáky ve třídách před zahájením výuky vykonává asistent pedagoga dané třídy

e)     dohledem nad žáky v izolační místnosti (cvičná kuchyňka v 1. patře školy) je pověřen asistent pedagoga

 

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování.

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní.

K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma / ucpaný noc, bolest hlavy).

Prosíme rodiče žáků ubytovaných na internátě školy o součinnost a respektování Příkazu ŘŠ č. 9 / 2021 – Organizační opatření k provozu školního ubytovacího zařízení s účinností od 11.4.2021.

Nástup žáků k ubytování na internátě školy je možný nejdříve v pondělí ráno 12.4.2021 v souladu s  Příkazem ředitelky školy č. 9 – Manuál k testová žáků a zaměstnanců v ZŠ Zrak.

Další provoz školního internátu zůstává nedotčen.

Další informace k organizaci výuky naleznete v přiložených Příkazech ředitelky školy č. 7. a 9.

Příkaz ŘŠ č. 7 / 2021 (Velikost: 1.24 MB)

Příkaz ŘŠ č. 9 / 2021 (Velikost: 536.86 kB)